Innehållsförteckning:

Marion County, TX Social Statistik
Marion County, TX Social Statistik

Video: Marion County, TX Social Statistik

Video: Marion County, TX Social Statistik
Video: 15ac Marion Co, TX 2023, April
Anonim

Marion county texas dp 2-profil med utvalda sociala egenskaper

Ämne

siffra

Procent

SKOLARINROLLERING
Befolkning 3 år och över registrerad i skolan 2167 100,0
Förskola, förskola 57 2,6
Dagis 105 4,8
Grundskola (klass 1-8) 1176 54,3
Gymnasiet (klass 9-12) 591 27,3
Högskola eller forskarskola 238 11,0
UTBILDNINGSNIVÅ
Befolkning 25 år och över 7792 100,0
Mindre än 9: e klass 708 9,1
9 till 12 klass, inget examensbevis 1827 23,4
Gymnasieexamen (inkluderar likvärdighet) 2581 33,1
Någon högskola, ingen examen 1739 22,3
Associate degree 275 3,5
Kandidatexamen 429 5,5
Examens- eller yrkesexamen 233 3,0
Procent högskoleexamen eller högre 67,5 (X)
Procent kandidatexamen eller högre 8,5 (X)
MARITAL STATUS
Befolkning 15 år och över 8940 100,0
Aldrig gift 1563 17,5
Nu gift, utom separerad 4987 55,8
Separerat 236 2,6
Som är änka 937 10,5
Kvinna 725 8,1
Skild 1217 13,6
Kvinna 629 7,0
GRANDPARENTS AS CAREGIVERS
Mor- och farföräldrar bor i hushåll med ett eller flera egna barnbarn under 18 år 324 100,0
Mor- och farföräldrar ansvarar för barnbarnen 208 64,2
VETERANSTATUS
Civilbefolkningen 18 år och över 8493 100,0
Civila veteraner 1628 19,2
HANDLABILITETSSTATUS FÖR DEN CIVILISKA NONINSTITUTIONALISERADE BOLAGET
Befolkning 5 till 20 år 2168 100,0
Med ett funktionshinder 198 9,1
Befolkning 21 till 64 år 6025 100,0
Med ett funktionshinder 1803 29,9
Procent sysselsatt 40,4 (X)
Ingen funktionsnedsättning 4222 70,1
Procent sysselsatt 67,6 (X)
Befolkning 65 år och över 2053 100,0
Med ett funktionshinder 1164 56,7
BOSTAD 1995
Befolkning 5 år och över 10.335 100,0
Samma hus 1995 6204 60,0
Olika hus i USA 1995 4073 39,4
Samma län 1182 11,4
Olika län 2891 28,0
Samma tillstånd 2044 19,8
Olika tillstånd 847 8,2
På andra håll 1995 58 0,6
Födelsens natur och plats
Total befolkning 10.941 100,0
Inföding 10.848 99,1
Född i USA 10.798 98,7
Bostadsstat 7410 67,7
Olika tillstånd 3388 31,0
Född utanför USA 50 0,5
Utländska födda 93 0,9
Inkom 1990 till mars 2000 47 0,4
Naturaliserad medborgare 44 0,4
Inte medborgare 49 0,4
REGION FÖR UTLANDS FÖDELSE
Totalt (exklusive född till sjöss) 93 100,0
Europa 30 32,3
Asien 0 0,0
Afrika 0 0,0
Oceania 0 0,0
Latinamerika 63 67,7
Nordamerika 0 0,0
SPRÅK TALA HEM
Befolkning 5 år och över 10.335 100,0
bara engelska 9962 96,4
Andra språk än engelska 373 3,6
Prata engelska mindre än "mycket bra 105 1,0
spanska 253 2,4
Prata engelska mindre än "mycket bra" 84 0,8
Andra indoeuropeiska språk 120 1,2
Prata engelska mindre än "mycket bra" 21 0,2
Asiatiska och Stillahavsöarna 0 0,0
Prata engelska mindre än "mycket bra" 0 0,0
ANCESTRY (singel eller flera)
Total befolkning 10.941 100,0

Totala anor rapporterade

8772 80,2
Arab 5 0,0
Tjeckiska 1 27 0,2
danska 49 0,4
Dutch 170 1,6
engelsk 657 6,0
Franska (utom baskiska) 1 292 2,7
Franska kanadensiska 1 44 0,4
tysk 951 8,7
grekisk 0 0,0
ungerska 6 0,1
Irländska 1 854 7,8
italiensk 170 1,6
litauiska 0 0,0
Norwegian 30 0,3
putsa 56 0,5
portugisiska 0 0,0
ryska 0 0,0
Scotch-Irish 130 1,2
Scottish 140 1,3
Slovak 0 0,0
Afrikansk subaharan 16 0,1
svenska 48 0,4
swiss 24 0,2
ukrainska 0 0,0
USA eller amerikanska 1496 13,7
Welsh 7 0,1
Västindier (exklusive latinamerikanska grupper) 38 0,3
Andra förfäder 3562 32,6
(X) Ej tillämpligt.

1 Uppgifterna representerar en kombination av två förfäder som visas separat i sammanfattningsfil 3. Tjeckien inkluderar tjeckoslowakiska. Franska inkluderar Alsatian. Franska kanadensare inkluderar Acadian / Cajun. Irish inkluderar Celtic.

Källa: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 och PCT19

Fler folkräkningsartiklar:

  • Om folkräkningen 2000
  • Folkräkningens tidslinje
  • Befolkningsinformation
  • Profil för allmänna demografiska egenskaper, folkräkning 2000

Populär efter ämne