Agassiz, Alexander
Agassiz, Alexander

Video: Agassiz, Alexander

Video: Agassiz, Alexander
Video: Dean Roemmich - Alexander Agassiz Medal 2023, November
Anonim

Agassiz, Alexander ăg´əsē [nyckel], 1835–1910, amerikansk naturforskare och industrimän, f. Neuchâtel, Schweiz; son till Louis Agassiz, styvson till Elizabeth Cary Agassiz. Han kom till USA 1849 och studerade vid Harvard och tog examen i ingenjörsvetenskap (BS, 1857) och naturhistoria (BS, 1862). Under hela sitt liv var han kopplad i olika kapaciteter med Harvard. 1871 konsoliderade han koppargruvorna Calumet och Hecla vid Lake Superior och utvecklade som president framgångsrikt de kombinerade intressena. Han antog säkerhets- och välfärdsåtgärder för gruvorna. Agassiz bidrog med mycket av sin förmögenhet till vetenskapen främst i begåvningar till Harvard och till Museum of Comparative Zoology som hans far hjälpte till att hitta där. 1877 började han oceanografiska utforskningar, inklusive detaljerade observationer av Stilla havet och Karibien. Han noterade att djuphavsdjuren hos de två liknar, men föreslog att Karibien var en vik i Stilla havet som hade avbrutits under den kritiska perioden av uppkomsten av Panama isthmus. Hans huvudverk är Revision of Echini (2 vol., 1872–74).

Se studie av hans son GR Agassiz (1913).

Rekommenderas: