Alltinget
Alltinget

Video: Alltinget

Video: Alltinget
Video: Alltinget 2013 2023, April
Anonim

Althing äl´thĭng [nyckel] [Icel., = Allmän kost], Islands parlament. Denna församling, den äldsta i Europa, sammankallades i Thingvellir, SW Island, 930. Den upplöstes 1800, återupplivades som ett rådgivande organ för den danska monarkin 1845, och 1874, när Island beviljades en konstitution, blev återigen ett lagstiftande organ. Parlamentet röstade Islands oberoende från Danmark, ett beslut som ratificerades genom folkröst. Alltinget är nu ett 63-medlemmars enhetsorgan, men fram till 1991 omfattade det ett lägre hus (två tredjedelar av medlemmarna) och ett övre hus (en tredjedel). Medlemmar väljs av ett system med proportionell representation.

Populär efter ämne